فروشگاه های ما

در اینجا اطلاعات بیشتری برای فروشگاه های ما وجود دارد، لطفا در صورت تمایل با ما تماس بگیرید:

نام فروشگاهآدرس فروشگاهساعت کاری
فروشگاه بزرگ همپل لند منطقه آزاد اروند ، بلوار آبادان-خرمشهر ، مجتمع اروندمال (کنزالمال) ، درب ورودی سمت چپ فروشگاه بزرگ همپل لند 6419919765 آبادان

تلفن: 09331311270
فکس: 06153321821
ایمیل: info@hampelland.com

دوشنبه:  04:30 عصر تا 11:30 شب

سه شنبه:  04:30 عصر تا 11:30 شب

چهارشنبه:  04:30 عصر تا 11:30 شب

پنج شنبه:  04:30 عصر تا 11:30 شب

جمعه:  04:30 عصر تا 11:30 شب

شنبه:  04:30 عصر تا 11:30 شب

یک شنبه:  04:30 عصر تا 11:30 شب

فروشگاه گروه بازرگانی زنگنه آبادان - خیابان احمدآباد ، لین 4 اصلی بین 7 و 8 فرعی پلاک 107 6318673399 آبادان

تلفن: 06153321916
فکس: 06153321821
ایمیل: info@hampelland.com

دوشنبه:  09:00 تا 21:30

سه شنبه:  09:00 تا 21:30

چهارشنبه:  09:00 تا 21:30

پنج شنبه:  09:00 تا 21:30

جمعه:  تعطیل

شنبه:  09:00 تا 21:30

یک شنبه:  09:00 تا 21:30